Föreläsningar om nyheter i Office 2007 eller Office 2010

 

Dateva Datautbildning kan skräddarsy en föreläsning/ett seminarium för er personal där nyheter i Office 2007 eller 2010 presenteras.

 

Den stora nyheten i Office 2007 och Office 2010 är användargränssnittet, vilket bl a innebär att inga menyer eller verktygsfält finns kvar.

Man arbetar i stället med det s k menyfliksområdet. Ett arbetssätt som till en början känns väldigt annorlunda.

 

En genomgång av hur det fungerar och vilka nyheter som tillkommit i de olika programmen kan underlätta arbetet i Office 2007 eller 2010.

 

Deltagarna får en kurs­dokumenta­tion med de funktioner som har behandlats under genom­gången. Ring för offert!

 

 

Nytt omfattande kursmaterial i Office 2007 och Office 2010

 

Dateva Datautbildning har producerat ett nytt kursmaterial som omfattar Word, Excel, Outlook och PowerPoint.

Kursmaterialet används vid Dateva Datautbildningars specialsydda utbildningar och sätts då samman i spiral­bundna böcker.

 

 

 Kontakta Dateva Datautbildning

 

 Åter till första sidan