En kort presentation av Dateva Datautbildning

Dateva Datautbildning erbjuder utbildning med hög kvalité inom IT, främst i alla olika versioner av Office.

Små företag erbjuds hjälp med inköp och installation av datorer, skrivare och programvara.

Dateva Datautbildning arbetar även med att författa handböcker till specialsydda system.

I företaget arbetar Eva von Porat Lingestrand.  

   universitetsstudier, fil mag

   pedagogisk utbildning, adjunkt

   arbetat med datautbildning sedan början av åttiotalet

   arbetat i det privata näringslivet sedan 1990

   varit egen företagare sedan 1996

   skrivit kurslitteratur i närmare 20 år

   skrev tidigare artiklar i Dagens Sekreterare och numera i LSF-Magazinet (Läkarsekreteraren)

 Åter till första sidan

Konsultpoolen

 

 

eva%20beskuren%20vänster%20roterad