Specialanpassad utbildning vid den egna arbetsplatsen

Dateva Datautbildning erbjuder specialanpassad, individuell undervisning med varje persons behov och förkunskaper som grund. Utbildningen sker på den egna arbetsplatsen och vid tillfällen som passar Er.

    En inventering av förkunskaper utförs med hjälp av enkäter och med personliga intervjuer.

    En individuell plan för varje medarbetare tas fram och därefter sker all utbildning som enskild undervisning vid den egna arbetsplatsen.

    Varje utbildningspass varar mellan 1 - 3 timmar, allt efter önskemål. Jag kontrakteras per hel eller halv utbildningsdag och går runt mellan Era medarbetare enligt ett fastställt schema.

    För alla moment som vi går igenom i de olika programmen har jag eget producerat material som delas ut i ett spiralbundet häfte.

Fördelarna med den beskrivna utbildningsmodellen är många!

    Ingen är borta på kurs i en eller ett par dagar, utan alla kan sköta sitt ordinarie arbete utan större avbrott.

    Alla kan själva bestämma i vilken takt och omfattning inlärningen
av ny programvara skall ske.

    Var och en kan lära sig just de delar av ett program som man har
praktisk nytta av.

    Arbetet vid datorn blir garanterat roligare och mindre fyllt av stress när man behärskar en programvara.

    Åter till första sidan.