Åter till första sidan

Advokatfirman
Upsala Juridiska Byrå

patrik.solberger@aujb.nu

018-18 50 38

Q-Med AB

Eva Enström

E.Enstrom@Q-Med.com

018-4891202

Kerstin Eriksson

k.eriksson@q-med.com

018-4891475

Advokatfirman Lindahl

Håkan Rudström
hakan.rudstrom@lindahl.se

018-16 18 50

Dr Ludwig Brann Patentbyrå

mona.karlsson@brann.se
018-56 89 19

 

Uppdragsgivare – Referenser

Flustret AB

ann.larsson@flustret.se

018-1100444

Ahlford Advokatbyrå

 

Johan Falkman
jf@ahlford.se

018-18 90 35

 

Ring gärna eller sänd e-post till dessa referenser med dina frågor om
Dateva Datautbildning!

Styrud

 

johan.lundberg@syrud.se

070-320 35 86

Bolander & CO

karl-johan.rodert@bolander.se

018 567114

Mellanskog Skogsägarna

lars.skeppstrom@mellanskog.se
010-482 80 13

ÅF-installation AB

krister.persson@af.se
018-69 13 55

Widerlöv & CO

Tina Ohlander

018-12 80 38

TTI Electronics Sweden

lars.dahlstroem@se.ttiinc.com
08 594 11 823

Ibas Laboratories AB

Åke.Ljungqvist@ibas.se
018-10 44 40

UPPSALA UNIVERSITET
Nordiska språk FUMS

Maggie.Andersson@nordiska.uu.se
018-471 34 06

Fresenius Kabi

Björn Fischer

Bjorn.Fischer@fresenius-kabi.com

018- 64 44 17

UPPSALA UNIVERSITET Universitetsledningens kansli

Anna.Clemenssonl@uadm.uu.se
018-471 17 17


Västerås Konstmuseum

pro Aros Västerås stad

 

cia.rimmo@vasteras.se

021-16 14 23


Livsmedelsverket

Ingrid Rydenius
inry@slv.se
018-17 55 97

Regeringskansliet Justitiedepartementet

Christina Ågren
christina.agren@justice.ministry.se

08-405 42 99

Akademiska Barnsjukhuset

anne-chatrine.nordberg@lul.se
018-611 58 67

Regina Konsult

karl.fredriksson@regina.se
018-10 95 49

Unionen

 

ulf.solhall@unionen.se

018-65 74 46

SAS

liz.wallgren@sas.se
08-797 54 53
eva.wannerheim@sas.se
08-797 11 63


TBK Educataion AB

bkarlberg@tbkeducation.se
018-15 18 42

Dag Hammarskjöld Foundation

gerd.ryman-ericson@dhf.uu.se
018-10 54 72

Skandia Liv

lars.forss@skandia.se
08-788 11 76

Skandia Sverige

stefan.sandgren@skandia.se
070-883 66 08

 Kungliga Musikhögskolan

stefan.brolund@kmh.se
08-16 18 00

UPPSALA UNIVERSITET
Institutionen för psykologi

Rosemari.Finn@psyk.uu.se
018-471 21 05

 Arbetsklädshuset

gosta.larson@arbetskladshuset.se
018-10 00 30

Agneta Wikström Läkar AB

agneta.wikstrom@mm-medical.se
018-18 88 11

Arbetslivsresurs

Elisabet.Kroon@arbetslivsresurs.se
08-508 941 45

Musik i Uppland

Eva Sverredal
es@miu.se  
018-17 19 21

Lund & Höistad
Utbildning AB

kristina@lund-hoistad.com
018-12 32 34

Pfizer

gunilla.wikstrom@pfizer.com
018-16 31 51

Samhall AB

Mona.Swanstrom@samhall.se
021-83 18 11

Advokat Göran Helmer AB

goran.helmer@telia.com
08-24 36 15

NeoPharma Production AB

Stefan.Asberg@neopharma.se
018-17 29 00

Biacore AB

tomas.sjostrom@biacore.com
018-67 59 59

UPPSALA UNIVERSITET
Juridiska avdelningen

Marianne.Andersson@uadm.uu.se
018-471 17 07

UPPSALA UNIVERSITET
Byggnadsavdelningen

JanIvar.Mattsson@uadm.uu.se
018-471 17 03

Sveriges Läkarsekreterarförbund

Ingrid Schäder
sekreterare@lakarsekreterarforbundet.a.se
0660-890 60

UPPSALA UNIVERSITET
Företagsekonomiska institutionen

Eva.Wallerstedt@fek.uu.se
018-471 16 11

Uppsala Konstmuseum

helen.karlsson@uppsala.se
018-727 24  84

Radi Medical Systems AB

Jonas.Karlson@radi.se
018-16 10 58

Connvecta AB

karin.jansson@connvecta.se
08-626 04 92

 Åter till första sidan.